09-Zalacznik-nr-7-klauzula-informacyjna-do-przetargow