12-Zalacznik-nr-10-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego