Misja

Celem działania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym, w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta.

Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Godność tą przywraca się nie tylko poprzez zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego – przez doświadczanie miłości i wspólnoty, odtwarzanie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Swoją misję Towarzystwo zawierza Opatrzności Bożej, z przekonaniem, że to, co niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga; wiara w działanie Opatrzności i wstawiennictwo św. Brata Alberta jest podstawą naszej służby ubogim.

“Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów. Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla naszych ubogich przez nasze ręce.” św. Brat Albert

(Wartości i kierunki rozwoju Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta)