Schronisko dla osób bezdomnych

Schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Jeleniej Górze

Placówka czynna przez cały rok całodobowa, posiadająca 44 miejsca dla bezdomnych mężczyzn. Schronisko zapewnia 3 posiłki dziennie, odzież, środki czystości i higieny oraz pracę socjalną i usługi ukierunkowane wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Wolności 180 w Jeleniej Górze

Placówka czynna przez cały rok całodobowa, posiadająca 34 miejsca dla bezdomnych mężczyzn. Schronisko zapewnia 3 posiłki dziennie, odzież, środki czystości i higieny oraz pracę socjalną i usługi ukierunkowane wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej
i wyjście z bezdomności.