Zarząd i kierownictwo

Zarząd:
Prezes – Bogusław Gałka
Wiceprezes – Jerzy Lenard
Skarbnik – Konrad Sikora
Sekretarz – Marcin Wierzchucki
Członek Zarządu – Andrzej Migdalski
Członek Zarządu – Jacek Waszniewski
Członek Zarządu – Ks. Mariusz Majewski


Kierownictwo:
Dyrektor – Bogusław Gałka
Z-ca dyrektora – Monika Winiarska-Pniak
Kierownik schroniska – Dagmara Podsiadło
Kierownik noclegowni i ogrzewalni – Marcin Wierzchucki