Punkt wydawania żywności

Punkt Pomocy Rzeczowej al. Jana Pawła II 7.

Miejsce wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Fundacja Wspierania Rodziny im. św. Jana Pawła IIzostała ustanowiona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Jadwigę Surmę w kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera 5/3, w dniu 03.07.2014r.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży i osób starszych, szczególnie w zakresie wspierania osób najbardziej potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.

Obecnie Fundacja zajmuje się głównie wydawaniem żywności pozyskiwanej z darowizn ze sklepów wielkogabarytowych. Żywność wydawana jest codziennie w godz. 12:30 – 13:00 przy Schronisku dla osób bezdomnych w Jeleniej Górze, przy ul. Grunwaldzkiej 51. Każdego dnia z pomocy żywnościowej korzysta ponad 30 osób potrzebujących.