Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przy ul. Grunwaldzkiej 51
w Jeleniej Górze.

Placówka czynna przez cały rok całodobowa, posiadająca 15 miejsc dla bezdomnych mężczyzn. Schronisko zapewnia 3 posiłki dziennie, odzież, środki czystości i higieny oraz pracę socjalną, usługi opiekuńcze i usługi ukierunkowane wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.