Placówki

 

Schronisko dla osób bezdomnych

Schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Jeleniej Górze oraz Schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Wolności 180 w Jeleniej Górze

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Jeleniej Górze.
 
 

Noclegownia

Noclegownia dla osób bezdomnych przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Jeleniej Górze Placówka czynna przez cały rok, w godzinach 18 – 8, posiadająca 20 miejsc dla bezdomnych mężczyzn.

Ogrzewalnia

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Grunwaldzka 51 w Jeleniej Górze czynna w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach 18 – 8, posiadająca 15 miejsc siedzących dla mężczyzn i kobiet.
 
 

Punkt wydawania żywności

Punkt Pomocy Rzeczowej al. Jana Pawła II 7 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.