„Przebudowa i remont budynku do nieodpłatnego przechowywania i redystrybucji
żywności na cele społeczne i wydawania bezpłatnych posiłków przez organizacje,