Nowy termin zgłaszania ofert! Ogłoszenie w trybie przetargu na zadanie: „Przebudowa i remont budynku do nieodpłatnego przechowywania i redystrybucji żywności na cele społeczne”