Ogłoszenie w trybie przetargu na zadanie: „BUDOWA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”